logo

zpět na hlavní menu

úvod download časovač osc časovač k Minolta A200 odpájení SMD stavíme Biprog úprava magnetofonu kond. mikrofon různé měřící doplňky plošné spoje různé zdroje oprava TV ovladače LED baterka LED světlo ke kolu grafy a vzorce antény vysílač AM různé mimo téma, léčitelství

fotky

stavba domečku

mail:
info@vaelektronik.cz
pozadí

Časovač k osciloskopu

Při použití paměťového osciloskopu pro záznam pomalých dějů je čas záznamu omezený rozsahem časové základny osciloskopu. Oba osciloskopy, se kterými pracuji, Hung Chang 3850 a Tektronix 2230 však mají vstup pro externí Clk a není tedy problém čas záznamu libovolně prodloužit. Tedy nic jednoduššího, stačí procesor s pár ledkama a kouskem programu.

časovač1 Udělal jsem krabičku s kouskem jakéhosi ustžiženého tišťáku s procesorem, kam šly přidrátovat ledky a tlačítka. Ledky "co šuplíček dal", nižší svítivost jsem dohnal proudem. V manuálu pro Tektronix 2230 stojí, že libovolný pin konektoru, kde je vyvedeno napájení i vstup Clk, lze zatížit proudem až 100 mA. Aby ledek nebylo tolik, jsou tam tři x1, x2 a x5 a tři x1, x10 a x100. Jedna ledka indikuje výstupní impulzy a pak už jen dvě tlačítka pro přepínání rozsahů.

Po připojení časovače s odběrem 8 mA kleslo napětí na 2V a časovač nepracoval. Ve výstupu napájení je asi ochranný odpor a tak bylo nutné snížit spotřebu časovače pod 2 mA. Proto vzniknul tišťák a program byl přepsán tak, aby svítila vždy jen jedna ledka. Osciloskop při ext. Clk pracuje pouze v roll režimu, takže časovač dává impulzy trvale. časovač

Původní "nepovedený" časovač jsem připojil k osciloskopu Hung Chang 3850, kde s externím napájením neni problém. U osciloskopu však není režim s ext. Clk v manuálu popsán. Po spuštění se nic nedělo, tedy zdánlivě nic. Předpokládal jsem že i zde je s ext. Clk aktivní rolovací režim, stejně jako u pomalých rozsahů časové základny. Až po pár minutách se objevil celý obrázek najednou, což je pro použití velmi nepraktické. Výhodou tohoto osciloskopu je jeho velmi nízký příkon, takže může běžet i při dlouhodobých pozorováních. Nakonec se režim jednorázového zobrazení ukázal jako výhodný právě pro velmi dlouhé časy. Obrázek na displeji zůstane libovolnou dobu a neuteče jako u rolovacího režimu.

Osciloskop Hung Chang 3850 má ještě jeden problém, u zobrazovaného průběhu vždycky chyběl začátek. Po spuštění záznamu (v režimu jednorázového zobrazení a ext. trig. spojen s ext. clk) osciloskop nejprve od spouštěcího bodu (1/4, 1/2 nebo 3/4 displeje) pracuje bez záznamu, potom začne zaznamenávat od začátku do konce časové základny. V režimu jednorázového zobrazení se potom průběh zobrazí a osciloskop přejde do stavu HOLD. Časovač byl tedy doplněn tlačítkem START/STOP. Program byl upraven tak, že po stiskmutí START časovač vygeneruje 1536 rychlých impulzů (startovací bod v 1/4 obrazovky), potom 2048 s nastavenou periodou a zastaví se. Při předčasném ukončení záznamu časovač rychle odvysílá 2048 impulzů. Na displeji se objeví zobrazený průběh a za ním rovná čára.

Program k oběma časovačům, schema a plošný spoj k časovači pro Tektronix2230 je zde. program časovače

mechanická konstrukce

Časovač pro Tektronix 2230 je v plastové krabičce KPZ1A. Na plošném spoji jsou u tlačítek a u ledek malé kolečka. V nich lze navrtat díry, plošný spoj přiložit z vnitřní strany a použít jako šablonu pro vrtání děr do krabičky. Díry je potom potřeba zvětšit na 3 mm pro ledky a na 4,5 mm pro tlačítka. Tlačítka jsou typu P-B1720D, ledky jsou nízkopříkonové.